Dalibor Chatrný

Home / Albums / Objekty / Magnety /

1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256

1970_42X42_Kov_PlechFerityKov_Segmenty_Sig_1.jpg 1963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.1231963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.1231963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.1231963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.1231963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.1231963, 300×200 mm, komb. technika, sig.Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.123
Visits
1317

0 comments