Dalibor Chatrný

Home / Novinky

 

Ještě jednou, prosím (13.5. - 11.7.2021)

Telegraph Gallery Olomouc

 

Všemi směry (devadesátá léta ze sbírek GKK) (do 22.8.2021)

Galerie Klatovy / Klenová (Sýpka Klenová, Zámek Klenová), Klatovy

 
Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia). "Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní