Dalibor Chatrný

Home / Novinky

 

No Art Today? (16.11.2021 - 27.2.2022)

         nová díla ze sbírek

 

        GHMP, Praha

 

Souvztažné roviny (22.1. - 27.3.2022)

         Dalibor Chatrný, Tereza Fišerová Šimerová, Julie Slauka

 

        Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

 

 

       Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia).

       "Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

      Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní