Dalibor Chatrný

Domů

      Dalibor Chatrný

   * 28.8.1925 Brno  -  † 5.7.2012 Rajhrad u Brna

 

            Studia:

   1936-1944  1. Česká státní reálka v Brně
   1945-1949  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, František Kovárna, Karel Lidický)
   1949-1953  Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský)

            Zaměstnání:

   1963-1986  pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno
   1990-1992  pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze
   1992-1993  pedagog v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v Brně
   1992-1994  pedagog na katedře scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

            Ocenění:

   1960  Cena Antonína Procházky, udělovaná jihomoravským Krajským národním výborem
   1968  Cena 1. bienále Výzkumy grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
   1985  Cena 4. Biennale der europäischen Grafik, Baden-Baden
   1997  Cena Vladimíra Boudníka, Grafika roku 1996
   2000  Cena Michala Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění, Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG
   2001  Cena Sdružení A-R Christmas 2001, Bratislava
   2006  Cena města Brna za celoživotní dílo
   2007  Cena ministra kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění
   2011  Umělec má cenu, cena od Václava Stratila

 

           Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia).

           "Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

           Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní