Dalibor Chatrný

Domů

Dalibor Chatrný

* 28.8.1925 Brno  † 5.7.2012 Rajhrad u Brna

Studia:

1936-1944 1. Česká státní reálka v Brně
1945-1949 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, František Kovárna, Karel Lidický)
1949-1953 Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský)

Zaměstnání:

1963-1986 pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno
1990-1992 pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze
1992-1993 pedagog v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v Brně
1992-1994 pedagog na katedře scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Ocenění:

1960 Cena Antonína Procházky, udělovaná jihomoravským Krajským národním výborem
1968 Cena 1. bienále Výzkumy grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
1985 Cena 4. Biennale der europäischen Grafik, Baden-Baden
1997 Cena Vladimíra Boudníka, Grafika roku 1996
2000 Cena Michala Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění, Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG
2001 Cena Sdružení A-R Christmas 2001, Bratislava
2006 Cena města Brna za celoživotní dílo
2007 Cena ministra kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění
2011 Umělec má cenu, cena od Václava Stratila

 

           Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia).

           "Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

          Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní