Dalibor Chatrný

Home / Výstavy společné

 

2023-2024 Bratislava (SK) Galéria Slovenského rozhlasu Péefka nielen ako pozdrav
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Ornament
2023 Roudnice nad Labem Galerie moderního umění Herakleitův princip / 100 let uhlí v českém umění
  Banská Bystrica (SK) Stredoslovenská galéria Art is here
2022-2023 Klatovy Klenová Galerie U Bílého jednorožce RYTMUS
2022 Praha SmetanaQ Gallery Konkrétní Smetana
  Ústí nad Labem Galerie Emila Filly Souvztažné roviny
2021-2022 Praha Galerie hlavního města Prahy No Art Today?
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Rozhraní
2021 Paris (F) FIAC, Grand Palais Ephémére Igor Hosnedl, Dalibor Chatrný, Eva Koťátková, Ján Mancuška
  Trnava (SK) Galéria Jána Koniarka Všemi směry - Devadesátá léta ze sbírek galerie Klatovy
  Hradec Králové Galerie Hradce Králové Konkrétní podzim 2021 - Symbol, Znak, Litera
  Olomouc Telegraph Gallery Ještě jednou, prosím
  Klatovy Klenová Galerie Klatovy Klenová (Sýpka Klenová, Zámek Klenová) Všemi směry (devadesátá léta ze sbírek GKK)
  Praha Galerie Smečky Všechno je koláž
  Brno Dům pánů z Kunštátu, DU Brno Mladí přátelé výtvarného umění 1960 - 1995
  Roudnice nad Labem GMU Koncepty zrcadlení
2020 Brno Muzeum města Brna Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti
2019-2020 Olomouc Muzeum umění Art & Print
  Nové Zámky (SK) Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkov Rodinné striebro - prírastky galérie 2005 - 2019
  Praha hunt kastner Kvodlibet / Quodlibet
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Kosmos
  Karlovy Vary Galerie umění 50 Years later / O 50 let později
  Brno Fait Gallery Karel Malich & utopické projekty
  Praha Museum Kampa Mnohoznačnost struktur / dynamika sil
2019 Hradec Králové Galerie U Přívozu Konkrétní podzim 2019
  Praha Městská knihovna Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968-1974-1989; Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968-1974-1989
  Praha Dům U Kamenného zvonu Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění
  Praha Galerie U Betlémské kaple Na konci duhy dva kroky vlevo
  Pardubice Východočeská galerie Doba plastová
  Brno MG - Pražákův palác Boudník
  Humpolec 8smička Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
  Brno Etcetera Gallery Plnost redukce
2018-2019 Praha GHMP Transformace geometrie
  Klatovy Klenová Galerie U Bílého jednorožce Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018 Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Okno před záclonou
  Praha Galerie U Betlémské kaple Difficult Ceremony
  Praha Galerie Smečky Naše koláže
  Roudnice nad Labem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968
2017-2018 Brno Fait Gallery Čs. koncept 70. let
2017 Pardubice Galerie města Pardubic Konkrétní podzim - Čistý výraz, pravá jednota (Klub konkretistů KK3)
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění
  Ústí nad Labem Dům umění Ústí nad Labem Tvary myšlenek. Konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých sbírek
  Praha   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
  Liberec Oblastní galerie Liberec Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL)
  Bruntál Zámek Bruntál Hry a sny (práce na papíře)
  Hradec Králové Galerie Hradce Králové Konkrétní podzim - Materiál-struktura-objekt (Klub konkretistů KK3)
  Brno Muzeum města Brna, Špilberk Konstanty a proměnné - Radek Kratina s Jiřím Hilmarem, Daliborem a Ivanem Chatrnými
  Karlovy Vary Galerie umění Karlovy Vary Nepolapitelná struktura
  Plzeň Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
  Ostrava Galerie výtvarného umění Album 76
2016-2017 Bratislava (SK) Galéria 19 ...na papieri
2016 Praha Galerie Hollar Od Boudníka k dnešku - Česká strukturální grafika
  Bruntál Muzeum v Bruntále Ticho kresby
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Uhlem, štětcem, skalpelem…
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Inventura 2016
  Praha Letohrádek Hvězda Havel - Prigov a česká experimentální tvorba (PNP)
2015 Milano (I) Spathio Tadini Labyrinty energie (s Pavlem Korbičkou, Vladimírem Škodou)
  Praha Colloredo - Mansfeldský palác Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years
  Brno Dům pánů z Kunštátu České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
  Brno   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
2014 - 2015 Brno Památník Leoše Janáčka Druhotvary 4: Interpretace partitur Leoše Janáčka
2014 Hradec nad Moravicí Státní zámek Vy troubo! pro Jiřího Koláře
  Opava Galerie Jiří Putna Včelou a mlíkem
  Opava Galerie Cella a Hovorny Vy troubo! pro Jiřího Koláře
  Praha Galerie Via art Participace
  Praha Národní galerie - Veletržní palác Vivat musica!
2013 - 2014 Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté...
  Kutná Hora Galerie Středočeského kraje (GASK) Pokrevní vztahy
2013 Berlin (D) Kunsthalle am Hamburger Platz Additional Links
  Praha Nákladové nádraží Žižkov Prague Biennale Photo 3: Photography, Reconstructed / Rekonstrukce fotografie (Prague Biennale 6)
  Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  Pardubice Dům U Jonáše Galerie v proudu času
  Hradec Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  Brno Galerie v IBC Brněnská zlatá šedesátá
2012 Olomouc Muzeum umění Od Tiziana po Warhola
  Brno Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity Oživit a ozvláštnit: Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť
  Praha Topičův klub Topičova salonu Poezie prostoru - prostor poezie
  Hradec Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Psovo slunce: Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové
  Praha Galerie NoD Ornament
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc
  Brno Památník Leoše Janáčka MZM Druhotvary 3.
  Brno Divadlo Reduta Houby v Brně
  Besançon (F) La Frac Franche-Comté, Galerie Klenová Uchronie ou des récits de collection, neboli příběhy se sbírky
  Hradec Králové Galerie KK 33 Konkrétní podzim
  Opava Galerie Gottfrei Na houby - for John Cage
  Chemnitz (D) Neue Sächsische Galerie Visible music
2011 - 2012 Karlovy Vary Galerie umění Karlovy Vary Cena Vladimíra Boudníka (1995 - 2010), Autorské knihy (1997 - 2009)
  Praha Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague) Uchronie aneb Příběhy ze sbírky
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Uchronie aneb Příběhy ze sbírky
2011 Olomouc Caesar …a jiné věci
  Uherské Hradiště Galerie Slováckého muzea Cena Vladimíra Boudníka (1995 - 2010) a Autorské knihy (1997 - 2009)
  Praha Galerie Moderna Doteky konstruktivismu
  Brno Uměleckoprůmyslové muzeum The Best of...
  Brno Pražákův palác V plném spektru. Fotografie 1900 - 1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně
  Olomouc Galerie Caesar ...a jiné věci
  Brno Dům pánů z Kunštátu Měkkohlaví
  Brno Moravská galerie Plocha, hloubka, prostor
  Brno Galerie mladých Umělec má cenu
  Praha Galerie NoD/Roxy Citace a interpretace
  Praha Galerie NoD/Roxy Světlo, stín a tma
2010 - 2011 Budapest (H) Vasarely Múzeum Pont, vonal mozgásban / Point, line in movement
2010 Brno Dům umění města Brna Měkkohlaví
  Ostrava Dům umění Měkkohlaví
  Hradec Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část III. - Jazyk geometrie
  Brno Dům pánů z Kunštátu Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let
  Jičín Zámek Jičín Měkkohlaví
  Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi
  Praha Galerie Smečky Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské
  Bratislava (SK) Slovenská národná galeria Měkkohlaví
  Brno Památník Leoše Janáčka Druhotvary 2.
2009 - 2010 Praha Galerie U Betlémské kaple Výběr
2009 Plzeň Galerie města Plzně Martin Salcman a jeho žáci
  Olomouc Mzeum umění Olomouc Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art
  Praha Galerie U Betlémské kaple Geometrická abstrakce, aukční výstava
  Ostrava Dům umění České a slovenské umění 60. let 20. století
  Plzeň Galerie města Plzně Měkkohlaví
  Brno Ateliér Open 2009 Sochy v ulicích
  Piešťany (SK) Dom umenia Druhotvary
  Ostrava Dům umění Stopy ohně
2008 - 2009 Zlín   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století
2008 Brno Památník Leoše Janáčka Druhotvary
  Roudnice nad Labem Galerie moderního umění Lettrismus
  Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970 - 1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970 - 1989 from Collections of Olomouc Museum of Art
  Praha Galerie Jelení Na bidýlku: Umělci z okruhu Galerie Na bidýlku v Brně
  Praha Galerie U Betlémské kaple Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce
  Olomouc Galerie Caesar Velké prádlo
  Liptovský Mikuláš (SK) Galéria Petra Michala Bohúňa České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia
  Praha Galerie Smečky Kalendáře pro Jindru Štreita
  Trenčín (SK) Galéria Miloša Alexandra Bazovského České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia
  Zlín Dům umění V. Nový zlínský salon 2008
  Mladá Boleslav Městský palác Templ (Galerie Templ) Grafické techniky 5.: Serigrafie a digitální tisk
  Olomouc Galerie Caesar Ladislav Daněk: 2×50 / Projekt - neprojekt
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
  Brno Galerie ARS Robert Hliněnský a jeho přátelé
  Praha Památník národního písemnictví Obrazy slov
2007 - 2008 Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna České umění XX. století: 1970 - 2007
  Most Galerie výtvarného umění v Mostě Členská výstava Umělecké besedy
2007 Bonn (D) Künstelforum TT klub Brno
  Praha Novoměstská radnice Členská výstava Umělecké besedy
  Liberec Oblastní galerie Liberec Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
  Praha Galerie Hollar Grafické techniky 5., Serigrafie a digitální tisk
  Brno GMB Špilberk TT klub Brno
  Rychnov nad Kněžnou Muzeum a galerie Orlických hor Umělecká beseda
  Český Těšín Galerie Půda  
2006 - 2007 Olomouc Muzeuma umění Olomouc V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc
  Bruntál Zámek Bruntál Svět české grafiky
2006 Brno Muzeum města Brna 15 let TT klubu
  Ostrava Dům umění Kalendáře pro Jindru Štreita
  Ostrava Výtvarné centrum Chagall J. Štreit, D. Chatrný: Daliborky
  Karlovy Vary Galerie umění Karlovy Vary Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2005 - 2006 Rakovník Rabasova galerie Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi
2005 Rakovník Rabasova galerie Umělecká beseda
  Zlín   IV. nový zlínský salon 2005
  Brno Dům pánů z Kunštátu Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
  Veverská Bítýška Hrad Veveří Brněnští výtvarníci
  Roudnice nad Labem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Prostor a čas
  Plauen (D) Weisbachsches Haus Raum + Zeit
  Praha   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century
  Opava Dům umění v Opavě 3 + 1
  Praha Mánes Umělecká beseda - jubilanti
  Roudnice Galerie moderního umění Prostor a čas
2004 Brno Dům umění města Brna Mezi námi skupinami
  Praha Jízdárna Pražského hradu Ejhle světlo / Look Light
  Plzeň Výstavní síň Masné krámy Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR
  Kolín   Hudba ve výtvarném umění
  Brno Dům pánů z Kunštátu Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
  Brno Dům umění města Brna „Šedesátá“ ze sbírek galerie Zlatá husa
  Praha Městská knihovna Umělecká beseda 1883 - 2006
2003 - 2004 Brno Moravská galerie v Brně Ejhle světlo / Look Light
  Praha Dům U Kamenného zvonu Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  Zlín Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
2003 Brno Galerie Aspekt Brněnská 60. léta
  Janovice nad Úhlavou Galerie Klatovy / Klenová Svět jako struktura, Struktura jako obraz
  Praha Národní knihovna České republiky a ty se jmenuješ vlčí mák, protože rychleji usychá
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století
  Brno Moravská galerie, Pražákův palác Parabola
  Paris (F) Jazzová sekce – Artforum, České centrum Minisalon
2002 Praha Universita Karlova - Karolinum, Nadace Charty 77 / Sdružení přátel konta Bariéry 6. aukční salon výtvarníků
  Zlín Krajská galerie výtvarného umění, zámek České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
  Jakarta (Indonesie) Galeri Nasional Indonesia Minisalon
  Ubud (Indonesie) Museum Puri Lukisan Minisalon
  Surabaya (Indonesie) Majapahit Mandarin Hotel Minisalon
  Klatovy Galerie Klatovy / Klenová Divočina - příroda, duše, jazyk
  Zlín   III. nový zlínský salon
  Třebíč Galerie Malovaný dům Trojí koncept: Nikos Armutidis, Dalibor Chatrný, Jiří Valoch
  Bratislava (SK) Galéria mesta Bratislavy Christmas
  Brno Moravská galerie, Pražákův palác Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. století)
  Brno Galerie Aspekt Mistři české moderny
  Praha Mánes Česká grafika
2001 - 2002 Praha Veletržní palác Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector
2001 Brno Moravská galerie, Pražákův palác Možná sdělení
  Příbram Galerie Františka Drtikola Možnosti proměny I.
  Brno Muzeum města Brna, Hrad Špilberk  
  Břeclav Městské muzeum a galerie Grafix 2001 - Bienále drobné grafiky
  Praha České muzeum výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží Objekt
  Ostrava Galerie výtvarného centra Chagall Doteky vyšegrádské čtyřky
  Prostějov Kulturní klub Duha 2. salón moravské grafiky
  Brno Galerie Druhá modrá 3D
  Merano (I) Palazzo Esplanade Serigrafia dall'Eropa centrale
  Olomouc Galerie Caesar / Nadace pro výzkum rakoviny v Olomouci Aukce uměleckých děl
  Dolný Kubín (SK) Oravská galéria Album 1977 - Album 1987 - Album 1997
  Opava Dům umění Klub konkretistů
  Banská Bystrica (SK) Štátná galéria Súčasná česká serigrafia
  Zvolen (SK) Slovenská národná galéria, zámok Album 1977 - Album 1987 - Album 1997
  Senica (SK) Záhorská galéria Album 1977 - Album 1987 - Album 1997
2000 Praha České muzeum výtvarného umění, Dům u Černé Matky Boží Dva konce století
  Doetinchem (NL) Houtkamphal Hunten Kunst. Internationaal podium voor hedendaagse beeldende kunst
  Praha Galerie Vltavín Moderní česká kresba
  Bochum (D) Museum Bochum Schenkungen
  Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960 - 2000
  Praha Mánes Umělecká beseda 1999 / 2000 (7. členská výstava)
  Zlín Státní galerie, Dům umění Česká serigrafie
  Hradec Králové Muzeum moderního umění Současná česká serigrafie
  Praha Galerie Antikva Nova Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé
  Brno Galerie Aspekt Dialogy
  Turčianské Teplice (SK)   Výstava malířského sympozia
  Olomouc Galerie Caesar 100. výstava Galerie Caesar
  Blansko Galerie města Blanska 10let Galerie
  Třebíč Malovaný dům Výstava pro Ladislava Nováka
  Brno Dům umění města Brna 90 let Domu umění v Brně
  Brno Moravská galerie Melancholie
  Praha Univerzita Karlova - Karolinum, Nadace Charty 77 a Sdružení přátel Konta Bariéry 5. aukční salon výtvarníků
  Brno Foyer Městského divadla Druhá modrá
  Huissen (NL) Galerie Bij de Boeken a Gemeentehui De Tsjechen komen
  Cheb Státní galerie výtvarného umění Umění zrychleného času (česká výtvarná scéna 1958 - 1968)
  Praha Mánes 7. výstava Umělecké besedy
  Praha České muzeum výtvarného umění, Dům u Černé Matky Boží Ozvuky kubizmu
1999 Brno Moravská galerie, Café Wlapr Stolová výstava
  Ostrava Galerie výtvarného umění, Nová síň Mail - Art Ostrava ’99 (630 cm2)
  Brescia (I) Civica Raccolta del Disegno di Salò Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy - Klenová
  Olomouc Muzeum umění Olomouc ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998
  Olomouc Galerie Caesar Pohyb kolem středu
  Bratislava (SK) Galéria Z Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky)
  Praha Galerie hlavního města Prahy Tělo - Slovo - Pohyb - Prostor
  Praha České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží Umění zrychleného času (česká výtvarná scéna 1958 - 1968)
  Litoměřice Galerie výtvarného umění Kolorizmus v českém výtvarném umění
  Praha Galerie Václava Špály Umění pro nemocnici
  Sharjah (SAE)   International Art biennial
  Bystřice pod Hostýnem zámek Podoby sdělení  (TT klub)
  Kroměříž Muzeum kroměřížska Světla - Stíny - Odlesky
  Mikulov zámek Dílna ′99
  Opava Dům umění Česká serigrafie
  Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie Současná minulost (česká postmoderní moderna 1960 - 2000)
  Brno Moravská galerie Otvory
  Brno Galerie Aspekt Dialog I.
  Praha Galerie Miro Současná polská, německá a česká litografie
  Zlín Státní galerie, Zámek II. Nový zlínský salón Zlín
  Bratislava (SK) Slovenská národná galéria Klub konkretistů
  Praha Staroměstská radnice, Sál architektů Česká serigrafie
1998 Liberec Oblastní galerie Klub konkretistů
  Hluboká Alšova jihočeská galerie  
  Rýmařov Galerie Octopus Dalibor Chatrný: Odsouzenci, grafika, malba na fotografiích Jindřicha Štreita
  Brno Dům umění města Brna Pohyb kolem středu (TT klub)
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989
  Praha   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98
  Klatovy Sýpka Klenová Dveře
  Brusel (NL) Bibliothèque royale de Belgique Minisalon
  Křížovice Galerie z ruky Záznamy, dojmy, sny 2.
  Praha Staroměstská radnice Inter - Kontakt - Grafik, Labyrint
  Mantova (I) Palazzo della regione Poesia totale
  Osová Bitýška Galerie Sýpka Veřeje, Billboardy
  Praha Mánes 6. výstava Umělecké besedy
  Klatovy Galerie U Bílého jednorožce Klub konkretistů
  Karlovy Vary Galerie umění Klub konkretistů
  Liberec Oblastní galerie Klub konkretistů
  Ostrava Galerie výtvarného umění, Dům umění Klub konkretistů
  Blansko Galerie města Blanska Nestandartní formáty
  Olomouc Galerie Caesar Nestandartní formáty (TT klub)
  Litoměřice Galerie výtvarného umění Česká koláž
  Roma (I) Galerie nationale, Palazzo Barberini Jiří Kolář a česká koláž
1997 - 1998 Zlín Dům umění Klub konkretistů
1997 Blansko Galerie města Blanska Salon Sdružení Q
  Brno Moravská galerie v Brně - ­Pražákův palác a Místodržitelský palác Umění zastaveného času: česká umělecká scéna 1969 ­- 1985
  Cheb Státní galerie v Chebu Umění zastaveného času: česká umělecká scéna 1969­ - 1985
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře v českém výtvarném umění 1939 -­ 1989
  Praha Galerie Bayer & Bayer Umělecká beseda
  Praha Mánes Umělecká beseda 1997
  Osová Bítýška Galerie Sýpka Přírůstky
  Křížovice Galerie z ruky Kresby ze sbírky Ludvíka Kundery
  Praha Národní galerie - Veletržní palác Jitro kouzelníků
  Brno Dům umění města Brna - Creditanstalt Made in CZ - práce na papíře
  Szombathely (H) Gallery / Moravská galerie Tradition in the new
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Klub konkretistů
  Plasy klášter Plasy O počátku
  Brno galerie Aspekt Výstava k 5. výročí otevření galerie
  Praha Národní galerie - Palác Kinských Česká frotáž
  Praha Universita Karlova - Karolinum, Nadace Charty 77 (Sdružení přátel konta Bariéry) 3. aukční salon výtvarníků
  Praha Pražský hrad, Jazzová sekce - Artforum Minisalon
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Klub konkretistů
  Ostrava Dům umění Česká koláž
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře v českém výtvarném umění 1939  - 1989)
1996 - 1997 Praha Veletržní palác Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy
1996 Uherské Hradiště Galerie Slováckého muzea Opakované příběhy: Tradice v novém
  Praha Městská knihovna V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy
  Abu Dhabi (SAE) Hall (1) Message of the Sign - Between Letter and Image
  Brno Místodržitelský palác Opakované příběhy
  Ostrava Dům umění Přírůstky 1991 - 1995
  Praha Mánes 5. výstava Umělecké Besedy
  Brno Česká pojišťovna Rašínova Kouzelný svět
  Křtiny (Křtinský lom) Stmívání v lomu Zrcadla
  Praha České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží Umění zastaveného času
  Dolní Kounice Rosa Coeli Zpřítomnění
  Brno Galerie Aspekt Papír ´96
  Tišnov Předklášteří, Porta Coeli Sympozium Papír ´96
  Budapest (H) Kassák Muzeum Hommage a Kaddák
  Praha Národní galerie Šternberský palác Opakované příběhy
  Praha Středoevropská galerie, Muzeum města Prahy Česká litografie 90. let
  North Darthmouth (USA) Jazzová sekce - Artforum, University Art Gallery of Massachusetts Minisalon
  Columbia (USA) Jazzová sekce - Artforum, McKissick Museum Minisalon
  Forth Myers (USA) Jazzová sekce - Artforum, Museum of Fine Arts Minisalon
  St. Petersburg (USA) Jazzová sekce - Artforum, Museum of Fine Arts Minisalon
  Praha Mánes Umělecká beseda 1996
  Praha České muzeum výtvarných umění Umění zastaveného času (česká výtvarná scéna 1969 - 1985)
  Zlín Státní galerie, Zámek I. nový zlínský salon
1995 Albuquerque (USA) Jazzová sekce - Artforum, Johnson Gallery Minisalon
  Indianopolis (USA) Jazzová sekce – Artforum, Museum of Art Minisalon
  Cedear-Rapids (USA) Jazzová sekce - Artforum, Cultural Center Minisalon
  Chicago (USA) Jazzová sekce - Artforum, Chicago Cultural Center Minisalon
  Warszawa (PL) Czeskie centrum W kręgu Galerii H
  Hradec Králové Galerie moderního umění v Hradci Králové Přírůstky sbírek 1989 - 1993
  Olomouc Muzeum umění Olomouc Olomoucká sbírka české grafiky 20. století
  Kolín Regionální muzeum v Kolíně, p.o. Písmo ve výtvarném umění
  Brno Galerie Aspekt František Dvořák: Obrazy, Dalibor Chatrný: Zrcadlo - strom
  Praha Univerzita Karlova - Karolinum, Nadace Charty 77 / Výbor dobré vůle / Sdružení přátel konta Bariéry 2. aukční salon výtvarníků pro konto Bariéry
  Praha Galerie hlavního města, Staroměstská radnice Artchemo 1968 / 1969
  Praha Národní galerie veletržní palác stálá sbírka současného umění
  Praha Karolinum 2. Aukční salon Nadace Charty 77
  Praha České muzeum výtvarných umění České výtvarné umění XX. století
  Rakovník Rabasova galerie Členská výstava Umělecké besedy
  Praha Mánes 3. Výstava umělecké besedy
  Kroměříž Muzeum Kroměřížska Umění frotáže
  Blansko Galerie města Blanska 72 výstav v Galerii v předsálí
  Zlín Státní galerie, Dům umění Ze současné tvorby - 90. léta
  Bratislava (SK) Galéria Medium VŠVU Artchemo 1968 / 1969
  Los Angeles (USA) Fin art gallery Písmo ve výtvarném umění
  Vlkov Galerie Sýpka Opravdické obrazy
  Liberec Oblastní galerie umění Umění frotáže
  Praha Libeňská synagoga Znak - písmo - prostor - čas
  Paris (F) Musée de la poste L´art du tampons
  Praha Staroměstská radnice Interkontakt - grafiky 1995
  Brno Galerie Čebus Dialogy
  Litoměřice Galerie výtvarného umění Umění frotáže
  Zlín Státní galerie Artchemo 1968 - 1969
  Jihlava Galerie Vysočiny Artchemo 1968 - 1969
  Praha Středoevropská galerie, Centrum české grafiky Grafika 1994
1994 New York (USA) Jazzová sekce - Artforum, Courtyard Gallery WFC Minisalon
  Cincinnatti (USA) Jazzová sekce - Artforum, The Contemporary Arts Center Minisalon
  Hollywood (USA) Jazzová sekce - Artforum, The Art and Culture Center Minisalon
  Blansko Galerie města Blanska Bratři Hůlové, Galerie H
  Frombork (PL) Muzeum Mikołaja Kopernika W kręgu Galerii H
  Praha Mánes Umělecká beseda 1994
  Olomouc Muzeum umění Solidart 2000
  Pardubice Východočeská galerie Artchemo 1968 - 1969
  Budapest (H) Knoll galéria Situace Brno
  Plzeň Trigon gallery D. Chatrný, J. Ambrůz, P. Kvíčala
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Partitury
  Praha Galerie R Zrcadlení
  Olomouc Muzeum umění Česká kresba 20. století
  Praha Národní galerie, Palác Kinských Česká grafika 60. let
1993 - 1994 Praha Jízdárna Pražského hradu Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
  Praha Palác Kinských Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění
  Ostrava Ostravské muzeum Kresba v tvorbě členů TT klubu výtvarných umělců
  Praha České muzeum výtvarných umění, Valdštejnská jízdárna Poezie racionality - konstruktivní tendence v českém výtvarném umění
1993 Mons (NL) Musée des Beaux Arts Minisalon
  Łódz (PL) Muzeum Sztuki w Łódzi Rysunki artystóv czeskich
  Brno Galerie U dobrého pastýře Mona Lisa
  Brno Dům umění města Brna Ze současné brněnské malby
  Brusel (NL) Centre de Conférences Albert Borschette Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Setkání IV - Zrcadlení
  Brno Místodržitelský palác Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění
  Praha Synagoga na Palmovce Zastavený čas
  Litomyšl Galerie Josefa Matičky Mona Lisa
  Praha Galerie VŠUP První Sýpka (Ambrůz, Chatrný, Kvíčala, Palla)
1992 Praha Synagoga na Palmovce Zastavený čas
  Lodž (PL) Galerie Ksiezy mlyn Rysunki artystów czeskich
  Mons (NL) Jazzová sekce - Artforum, Musée des Beaux Minisalon
  Ostrava Ostravské muzeum Kresba v tvorbě členů TT klubu
  Praha Národní galerie, Palác Kinských Příběhy bez konce
  Brno Moravská galerie Příběhy bez konce
  Opava Dům umění Umělecká beseda
  Brno Dům umění města Brna Umělecká beseda
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Zrcadlení
  Brno Dům umění města Brna Ze současné brněnské malby
  Praha Mánes Tvary tónů
  Senica (SK) Záhorská galéria Šedá cihla 35/1992
  Košice (SK) Galéria Juliusa Jakobyho Šedá cihla 35/1992
  Praha Galerie VŠUP První Sýpka
  Praha Jízdárna Pražského hradu Přírůstky českého umění 20. století z let 1989 - 1992
  Praha Mánes Umělecká beseda 1992 (1. výstava VO Umělecké besedy po obnovení činnosti)
  Klatovy Galerie U bílého jednorožce, Zámek Šedá cihla 35/1992
  Ostrava Galerie výtvarného umění, Dům umění Situace 1970 - 1989 (České a slovenské umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
  Bratislava (SK) Národna galéria, Pálfyho palác Písmo v obraze
  Brno Dům umění Stará radnice Písmo v obraze
  Bratislava (SK) Žižkova ulice Bazén
  Brno Dům umění města Brna Možnosti drobné plastiky
  Litomyšl Městské muzeum Tvary tónů
  Praha Mánes situace (AICA)
  Praha Nová síň Jazzové sekce Artforum Minisalon
  Novara (I) Palazzo del Broletto Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  Olomouc Vlastivědné muzeum V dimenzích prázdna
  Pardubice Východočeská galerie V dimenzích prázdna
  Praha Národní technické muzeum Nová geometrie
1991 Brno Dům umění města Brna Alternativy tapiserie
  Karlovy Vary Galerie umění Karlovy Vary Dalibor Chatrný: Kresby, Radoslav Kratina: Objekty
  Paris (F) Galerie Lambert - Rouland Gravure Tchèque au XXe siècle
  Brno Moravská galerie v Brně Mezi křikem a meditací
  Eindhoven (NL) Het Apallonuis 8 Tsjechische kunstenaars
  Roudnice nad Labem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem V dimenzích prázdna
  Praha Galerie U Mozarta 1. benefice pro Uměleckou besedu
  Karlovy Vary Galerie umění Karlovy Vary V dimenzích prázdna
  Praha Mánes Umění akce
  Praha Staroměstská radnice Ve vztahu k prostoru
  Reims (F) Museé des beaux-arts de la Ville de Reims 40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960 - 1990
  Frýdek - Místek Muzeum Beskyd Situace 1970 - 1989 (České a slovenské umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1990 Brno Moravská galerie, Místodržitelský palác Současná česká kresba
  Brno Dům umění města Brna a ­Dům pánů z Kunštátu Cieszyn (PL), galeria BWA Uniwersytetu Ślaskiego, Klub konkretistů
  Paris (F) Coupole du Printemps 40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960 - 1990
  Paris (F) Galerie Art - Defanse 40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960 - 1990
  Ostrava Studio Della Slavnostní otevření Studia Della
  Osová Bitýška Galerie Sýpka Sedm členů TT Klubu
  Paris (F) Musée du Luxembourg 40 artistes tchèques et slovaques
  Praha Palác kultury Nové cesty kresby a grafiky
  Quimper (F) Galerie Artem Les règles du jeu - Sept artistes tchèques
  Rychnov nad Kněžnou Orlická galerie Brněnský okruh
  Praha Galerie u Řečických Brněnský okruh
  Brno Vysokoškolský klub Otevřený dialog
  Dresden (D) Kupferstich - Kabinett Neue Blätter aus der ČSSR
  Dresden (D) Galerie Comenius Geometrie und Poesie
1989 Sovinec Galerie u Štreitů Con amore - Brno
  Brno Dům umění města Brna Moravská grafika 1989
  Slavkov Historické muzeum Projekt: Slavkov -­ květen '89
  Praha Mánes Současná česká grafika
  Brno Moravská galerie 150 fotografií
  Wroclaw (PL) Galeria rekwizitorna Hommage a H. Stažewski
  Hagen (D) Karl Ernst Osthaus Museum Aus dem Würfelmuseum
  Houston (USA) The Museum of Fine Arts Honor of František Šmejkal
  Granada (E) Churana de la vega Hommatage to F.G. Lorca
1988 Blansko Galerie v předsálí Možnosti vlákna
  Wroclaw (PL)   Trienale rysunku
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Pět let Galerie H
  Bratislava (SK) Ústav aplikovanej kybernetiky ...Igorovi Kalnému
  Blansko Galerie v předsálí Možnosti vlákna
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Prostor 3, Jan Steklík: Čára
  Altenburg (D) Staatlichen Lindenau - Museum 21 zeitgenössische Maler aus Südmähren
  Brno Dům umění města Brna Brněnský obraz
  Litvínov Dům kultury Benar Geometrie v současném výtvarném umění
  Bielefeld (D) Kommunale Galerie Visuelle Texte aus der ČSSR
1987 Chelm (PL) Muzeum okregowe Geometria i lad
  Altenburg (D) Lindenau - Museum 21 zeitgenössische Maler aus Mähren
  Kronberg - Taunus (D) Galeria Rafay Klub konkretistů 67 - 68
  Brno Dům pánů z Kunštátu Grafika ze sbírek Galerie města Brna
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Dablovky
  Budapest (H) Gallery Hotel Hilton Arts of Today
1986 Brno Dům umění města Brna Družební výstava Brno - Rennes
  Kostelec nad Černými lesy Galerie H Kresba A4
  Sevilla (E) La maguina espaňola galeria de arte A mustra de libro objecto
  Blansko Galerie v předsálí Exlibris brněnských výtvarníků
  Budapest (H) B Galéria Systémy a koncepty
1985 Altenburg (D) Lindenau -  Museum Hommage a´ Chlebnikow
  Žilina (SK) Povážská galéria Česká kresba 2. poloviny 20. století
  Olomouc Kabinet grafiky Přírůstky 1982 - 1984
  Oldenburg (D) Universitätsbibliothek Künstlerbücher
  Baden - Baden (D) 4. Biennale der europäischer Grafik  
  Kostelec nad Černými Lesy Galerie H Barevná socha
  Budapest (H) Magyar urbanisztika Tarsásag Szeházába A Duná náj
  Rennes (F) Družební výstava z Brna  
  Brno Dům umění města Brna Jihomoravští výtvarníci k 40. výročí osvobození
1984 Brno Dům umění města Brna Drobná plastika jihomoravských výtvarníků
  Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie Česká kresba
  Blansko Dům kultury ČKD Fotografie jako dokument a artefakt
  Blansko Galerie v předsálí Proměny knižní značky
  Olomouc Oblastní galerie Česká kresba 20. století
1983 - 1984 Brno Dům umění města Brna Moravská grafika
1983 Cambridge (UK)   Fotografie Heaven
  Pécs (H) Pécsi Galéria A táj
  Blansko Galerie v předsálí Exlibris pro třináct sběratelů
1982 Castel San Giorgio (I) Centro artisive fantasticart  
  Brno Moravská galerie Aktuální fotografie
  Bilbao (E) Muestra international de obra grafica dibujo Arteder ´82
  Františkovy Lázně Městské muzeum Umělecká knižní vazba
1981 Tartu (EST) Brněnská grafika  
  Poznaň (PL)   Galeria rysunku
  Brno Dům umění města Brna Brněnský obraz
  Frankfurt (D) Künstlerbücher Künstverein
  Wroclaw (PL)   2. Trienále rysunku
  Beograd (SRB) Musej savremene umetnosti Návrat k přírodě
  Bruxelles (NL) Institut superieur l´etude du language plastique  
  Barcelona (E) C.D.A.A. Metronom Artist´s Books
1980 Znojmo   Brněnská grafika
  Barcelona (E)   M´Ail Art C.D.A.
  Brno Dům pánů z Kunštátu Soudobá česká kresba
  Pécs (H) Pécsi Galéria  
1979 Warszawa, Wroclaw (PL) Galeria miesca i chwile, Diekanka Foto Medium
  Alessandria (I) Galleria d´arte nuova Numbers
  Praha Institut průmyslového designu Současná konkretistická grafika
1978 Brno Dům pánů z Kunštátu Strom ve fotografii
  Berlin (D) Galeria Arkade Postkarten
  Brno Student Klub Konfrontace 20
  Wroclaw (PL)   1. Trienale rysunku
  Lodž (PL)   Texty Wizualne
1977 Brno Dům pánů z Kunštátu Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU)
  Buffalo (New York) (USA) Hallwalls Gallery Projects / Performances; Czechoslovakia / Poland
1976 1977 - Buffallo (USA) Hallwalle Gallery Mirror
  Lublin (PL) Galeria Labirynt Texty Wizualne
1975 Rotterdam (NL) Gallery D Doellen Visual Poetry International
  Berlin (D) EP Galerie Jürgen Schweinebraden 10 autorů z ČSSR
  Amsterdam (NL) Van Gogh museum Vizuele Poezie
  Székesfehérvár (H) Szent István Király Múzeum Kortárs müvészet magángyüjteményekben / Contemporary Art in private collections
  Utrecht (NL) Stamp Art, t´Hoogt
  Utrecht (NL) Concrete poem Visual poetry Anthology
1974 Berlin (D) Galeria Paramedia Experimentale Kunst aus ČSSR
  Montevideo (UY) Galeria U Festival de la postal creativa
  Orlová Městské kulturní středisko, Dům kultury Brněnská grafika
  Paris (F) Institut de l´environement (Hervé Fischer)  
  Berlin (D) Galerie Paramedia  
1973 Balatonbóglar (H) Kápolna Mirrors
  Helsinky (FIN) Melldider Gallery Mirrors
  Barcelona (E) Dibuix Joan Miró  
  Zagreb (HR)   Brněnská grafika
  Nottingham (UK)   Flags Festival
  Aalst (NL) Mikis - Theodorakis - Klub  
  Toruň (PL)   Brněnská grafika
1972 Genova (I)   35 artisti cecoslovacchi contemporanei
  Brno Moravská galerie Bienále užité grafiky
1971 Mexiko (MEX) Brněnská grafika v Mexiku  
  Frankfurt nad Mohanem (D) Galerie Interior Klub konkretistů
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Konkretistická a postkonkretistická tvorba
  Polsko putovní výstava Brněnská plastika
  Utrecht (NL) Centraal muzeum Československá grafika
1970 Ascoli Piceno (I)   50 grafiků
  Massafra (I)   50 + 1 československý grafik
  Brno Dům pánů z Kunštátu Klub konkretistů
  Oxford (UK)   44 československých grafiků
  Blansko ZK ČKD Konkretistická grafika
  Harlingen (NL) Galerie De Bazuin 8 autorů Klubu konkretistů
  Genève (Ženeva) (CH) Musée d´art et d´histoire Československá grafika
  Correggio (I)   Festival čs. grafiky
  Amsterdam (NL) Heineken Galerij 8 autorů Klubu konkretistů
  Praha Nová síň Konfrontace
  Hodonín Dům umění Soudobá československá grafika
  Blansko Závodní klub ČKD, Síň umění Konkretistická grafika
1969 Brno Dům pánů z Kunštátu Bienále užité grafiky
  Torino (I) Gallerie Fiamma Vigo Klub konkretistů
  Schwenningen (D) Tiffany´s Gallery 8 autorů Klubu konkretistů
  Bratislava (SK)   Klub konkretistů
  Haag (NL) Tiffany´s Gallery Klub van konkretisten tsjechjoslowakije
  Olomouc Kabinet grafiky Klub konkretistů a hosté
  Brno Dům umění města Brna Blok tvůrčích skupin
  Brno Moravská galerie Obraz '69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
  Firenze (I) Galerie Numero Klub konkretistů
  Nijmegen (NL) Galerie Pluymen Klub konkretistů
  Karlovy Vary Galerie umění Klub konkretistů
1968-1974 Oregon, Ottawa, Quebeck, Vancouver (USA)   Současná čs. grafika
1968 Zagreb (HR) Brněnští výtvarníci
  Praha Galerie hlavního města Prahy, Mánes 300 malířů, sochařů, grafiků, 5 generací k 50 létům republiky
  Stuttgart (D) Im Hause Behr Klub konkretistů
  Haag (NL) Museum van het Boekr Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum
  Ústí nad Labem Dům kultury pracujících Klub konkretistů a hosté
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny 1. bienále Výzkumy grafiky
  Praha Galerie Václava Špály Klub konkretistů
  Jihlava Oblastní galerie Vysočiny Klub konkretistů
1967 Brno Dům umění města Brna Brněnský salón
  Milano (I)   4 Premio Cinisello Balsamo
  Poznaň (PL)   Užitá grafika z Brna
  Bratislava (SK)   Jihomoravští výtvarníci
  Košice (SK)   Jihomoravští výtvarníci
  Stuttgart (D) Im Hause Behr Klub konkretistů
  Alpbach (A)   Klub konkretistů
  Brno Moravská galerie Obraz '67
1966 Praha Mánes Brněnská Bilance
  Brno Kabinet grafiky Pátá výstava moravské grafiky
1965 - 1966 Brno Dům umění města Brna Členská výstava oblastní pobočky SČSVU v Brně
1965 Písek Vlastivědné muzeum Grafika 65
  Brno Dům pánů z Kunštátu Výstava v Domě umění
  Praha Galerie Václava Špály Grafika 65
1964 Olomouc Oblastní galerie Parabola
  Krakov (PL)   Brněnská grafika
  Polička Městská galerie Malíři a sochaři brněnské pobočky SČVU
  Brno Dům pánů z Kunštátu Parabola
1963 Brno Dům umění města Brna Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1962 - 1963 Brno Dům umění města Brna Členská výstava SČSVU 1962
1962 Brno Uměleckoprůmyslové muzeum Tvůrčí skupina Profil: Užité umění
1961 Brno Dům umění města Brna Členská výstava umělců Jihomoravského kraje
  Brno Dům umění města Brna Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu
  Brno Kabinet grafiky Výstava moravských grafiků
  Praha Galerie Nová síň Profil 58
  Hluboká nad Vltavou Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu
1960 Brno Kabinet umění Profil 58: Kraj ve kterém žiji
1959 Praha Mánes, Jízdárna Pražského hradu IV. přehlídka československého výtvarného umění
  Bratislava (SK)   Celostátní výstava mladého umění
  Brno Dům umění města Brna Výstava moravských výtvarníků
  Brno Dům pánů z Kunštátu Profil 58
1958 - 1959 Praha Jízdárna Pražského hradu Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky
1958 Brno Dům umělců Druhá výroční výstava výtvarných umělců
  Brno Dům pánů z Kunštátu Umění mladých výtvarníků Československa
  Praha Galerie Hollar Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1957 Praha Galerie Hollar Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté
  Praha Galerie Hollar Nová grafika členů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
  Brno Dům umění města Brna Velký říjen, inspirátor umění
1956 Brno Dům umění města Brna Výtvarní umělci Brněnského kraje
1955 - 1956 Praha Mánes Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955 Praha Galerie Hollar Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů Hollara
1953 - 1954 Brno Dům umění města Brna IV. Členská výstava Krajského střediska SČVU v Brně - 1953
1953 Praha Galerie Hollar Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
  Praha Jízdárna Pražského hradu II. přehlídka československého výtvarného umění
1951 - 1952 Praha Mánes Výtvarná úroda 1951. Výstava SČVU Mánes