Dalibor Chatrný

Home / Albums / Objekty / Magnety /

1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr.sb.123

1970_42X42_Kov_PlechFeritySegmenty_Sig_5Soukr_SbiRka123.jpg 1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig., soukr. sb. 256Thumbnails1970, 42×42 cm, kov. plech, zrcátko, sig.
Visits
1199

0 comments