Dalibor Chatrný

Home / Albums / Objekty / Magnety /

1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, sig.

1970_42X42_Kov_PlechFerityZrcadloKov_Segmenty_Sig_4.jpg 1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.1970, 42×42 cm, kov. plech, ferity, kov. segmenty, zrcátka, sig., soukr.sb.122Thumbnails1970, prům. 49 cm, kov. plech, kovové segmenty, ferity, sig.
Visits
1184

0 comments