Dalibor Chatrný

Home / knižní publikace

 

autor: název publikace: / článku vydal:
Emma Pecháčková-Hanzlíková Kuna nese nanuk - Umění čtení umění Nadační fond 8smička, 2019
Geneviève Bénamou L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie Geneviève Bénamou, Paříž, 1979
František Bič Profil 58 Nová síň v Praze, 1961
Ivo Binder Dalibor Chatrný / Tak Teď Tu Muzeum umění Olomouc, 2012
Milan Bočkay Slováci přijeli samohybem Pictonica s.r.o., 2019
Milan Bočkay Galéria Palisády, sborník textov vydavatelstvo SAPAC spol.s r.o.
Vladimíra Brucháčková Dalibor Chatrný a Radek Kratina Galerie Závodný, 2012
F. Cenek, M, Hájek, B. Klímová, Monogramista T.D., H. Musilová, T. Nekvindová, T. Petišková, A. Pomajzlová, T. Pospiszyl, A. Vartecká, J. Zahrádka Prostory Dalibora Chatrného, sborník textů k dílu autora Spolek přátel Domu umění města Brna a Masarykova univerzita, 2018
Etienne Cornevin Dalibor Chatrný Paris, 1987
Magdalena Deverová Koncepty zrcadlení GMU v Roudnice nad Labem, 2021
Antonín Dufek Dalibor Chatrný / Capriccio - zásahy do fotografií Galerie u bílého jednorožce v Klatovech, 1997
František Dvořák František Dvořák, Dalibor Chatrný Galerie mladých v Brně, 1958
Rudolf Fila Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný / grafika, kresby Malá galerie Stavoprojektu v Brně, 1983
Rudolf Fila Zpětné vazby Dalibora Chatrného n.p. Figaro v Bratislavě, 1985
Jana P. Francová FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova Masarykova univerzita, Brno, 2016
Zdeněk Freisleben Obrazy slov Památník národního písemnictví Praha, 2008
Zdeněk Freisleben,  Zbyněk Sedláček Dalibor Chatrný / Cosi jako kniha Strahovský klášter v Praze, 1997
Galerie Karlovy Vary Nepolapitelná struktura ze sbírky Miroslava Velfla Galerie umění Karlovy Vary, nakladatelství Verzone, 2018
Josef Hlaváček Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, in: Josef Hlaváček, Jan Sekera - Poesie racionality / Konstruktivní tendence v českém umění šedesátých let Valdštejnská jízdárna v Praze, str. 97-99, 1994
Josef Hlaváček, Jiří Padrta Nová citlivost Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1994
Luboš M. Hlaváček Současná československá grafika Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, 1964
Miroslava Hlaváčková Prostor a čas Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2005
Miroslava Hlaváčková Lettrismus, Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942 GMU Roudnice nad Labem, 2008
Radek Horáček, Evžen Navrátil, Jiří Zahrádka Dalibor Chatrný a prostor Dům umění města Brna, Brno, 2006
Radek Horáček, Ilona Víchová Dalibor Chatrný (Dalibor Chatrný, working in Brno...), The Vladimír Boudník Award Středoevropská galerie a nakladatelství Praha, 2008
Radek Horáček a kolektiv Sochařské Brno 1989 - 2019 Masarykova univerzita Brno, 2019
Radek Horáček Dalibor Chatrný Opus musicum, roč. XXII/6/1990
Lada Hubatová-Vacková, Kateřina Svobodová Konstruktivní a racionální tendence Stálá expozice českého umění 20. století, str. 97-106, MG Brno, 1994
Jiří Hůla Dalibor Chatrný / Kresby s překážkami Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2012
Jindřich Chalupecký, Mahulena Nešlehová Nové umění v Čechách Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany, str. 94-95, 144, 1994
Kaliopi Chamonikola Modernistický read-made Opakované příběhy, str. 25-28, MG Brno, 1996
Kaliopi Chamonikola, Jiří Kroupa Opakované příběhy Místodržitelský palác v Brně, 1996
Dana Chatrná. Jiří Zahrádka Tak Teď Tu / Komplementární svět Dalibora Chatrného nakladatelství Barrister & Principal ve spolupráci s D. Chatrnou, 2015
Dalibor Chatrný Pedagogický text, ROK II. č. 5, str. 40-42, 1991
Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana Písaříková Whatever (Jiří Valoch, Výběr z textů 1966 - 1989) Moravská galerie Brno, 2020
Ivo Janoušek Malé dějiny geometrického umění, in: Ars geometrica, Skupina geometrie Praha, 1996
Libor Jaroš, Petr Veselý, Alena Bradková, Zbyněk Fišer Zpřítomnění Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích, 1996-1997
Dagmar Jelínková, Arsen Pohribný, Jiří Valoch Klub konkretistů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1997
Miroslav Jiřele, Martina Mrázková Na konci duhy dva kroky vlevo Aparat ve spolupráci s Etcetera a Galerií u Betlémské kaple, 2019
Miroslav Jiřele, Pavla Kosař, Tomáš Vrba Difficult Ceremony Aparat ve spolupráci s Etcetera Auction a Galerií u Betlémské kaple, 2018
Hana Karkanová Několik poznámek k moravské kresbě Současná česká kresba, MG Brno, 1990
Martin Klimeš 3+1 Dům umění v Opavě
Petr Kofroň III. hudba a film (mezní druhy hudby), Akce slovo pohyb prostor Action word movement space, str.281-281, GHMP, 1999
Alena Konečná Dalibor Chatrný Galerie ARS, Brno, 2002
Alena Konečná, Jiří Valoch Robert Hliněnský Brno, 1999
Alena Konečná Dalibor Chatrný Opus musicum, roč. XVIII/6/1986
Alena Konečná Dalibor Chatrný / Slova Kulturní středisko v Blansku, 1982
Alena Konečná Dalibor Chatrný, pocta Daliboru Chatrnému k 70. narozeninám Centrum kultury a vzdělávání v Ostravě, 1995
Alena Konečná Několik poznámek k dílu Dalibora Chatrného MKS v Českém Těšíně, 1985
Z. Kudělka, J. M. Najmr, P. Spielmann, J. Zemina, I. Zhoř, V. Zykmund Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, SČVU Dům umění města Brna, 1963
Jana Kořínková, Marika Kupková, Markéta Žáčková Oživit a ozvláštnit (Výtvarné umění v prostorách brněnských sídlišť) Občanské sdružení SPKH, 2012
Dominik Lang, Ondřej Chrobák, Gabriela Kotíková Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Galerie Jelení, Centrum pro současné umění (FCCA) str. 242-245, 2010
Ladislav Loubal Grafika, sborník o grafickém umění str. 24-25, 1965
Jiří Machalický Všechno je koláž Česká koláž, str. 19-27, Gallery, spol. s r.o., NG Praha, 1997
Jiří Machalický Proměnlivé podoby české grafiky Česká grafika šedesátých let, str. 6-50, NG Praha, 1994/td>
Jiří Machalický Dalibor Chatrný / Provazem a magnetem Galerie Brno, Museum Kampa, 2009
Jiří Machalický Kosmos Galerie Klatovy / Klenová
Jiří Machalický Stopy ohně Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, 2009
Jiří Machalický Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002 Pražská plynárenská, a.s., 2001
Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová Výstava jako médium. České umění 1957 - 1999 VVP AVU, Akademie výtvarných umění v Praze, 2020
Pavlína Morganová, Jiří Valoch Akční umění Nakladatelství Votobia, Olomouc, 1999
Mahulena Nešlehová Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let) Artefact, Praha, 1997
Mahulena Nešlehová, Antonín Dufek, Jiří Valoch Český informel / Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964 Staroměstská radnice a Galerie Václava Špály v Praze, 1991
Mahulena Nešlehová Odvrácená tvář modernismu, in: ....Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963) Městská knihovna v Praze, str. 157-209, 1994
Roberto Maroni, Jaromír Zemina, Alice Štefančíková, Miroslav Hajek, Zuzana Bartošová Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992 Palazzo del Boroletto v Novaře, 1992
Jiří Padrta Klub konkretistů Dům pánů z Kunštátu v Brně, 1970
Jiří Padrta Konstruktivní tendence Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 1966
Pavla Pečínková One-Person Exhibitions Contemporary Czech Painting str. 210-217, G+B Arts International Limited, 1993
Pavla Pečínková Contemporary Czech Painting East Roseville (Australia), 1993
Hana Petlachová, Petr Ingerle Název´otvory´ označuje prvotní jevovou skutečnost Otvory I., Otvory II, MG Brno, 1999
Eva Petrová Kolorismus není pojem slohový Kolorismus, str. 8-23, GVU Litoměřice,1999
Eva Petrová, Richard Drury Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím Umění frotáže, GVU Litoměřice, 1995
Anna Pleštilová, Lucie Rohanová Na konci byla kniha Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020
Arsen Pohribný Bienále, Výzkumy grafiky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1968
Arsen Pohribný Klub konkretistů Galerie umění Karlovy Vary, 1969
Arsen Pohribný Klub konkretistů a hosté Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1968
Arsen Pohribný Klub konkretistů po dvaceti letech (úvodní text) Revue K, č. 32-33, Altfortville 1989
Arsen Pohribný Cestami redukcí, Některé momenty dynamizace, Vyznění, Co znamenali, Co přinesli, in: Dagmar Jelínková, Arsen Pohribný, Jiří Valoch, Klub konkretistů Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě, str. 8-14, 1997
Alena Pomajzlová Obraz a slovo Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal,
Alena Pomajzlová Vidět nebo číst Nakladatelství Lidové noviny, 1921
Willy Rotzler Konstruktive Konzepte Zürich, 1988
Zbyněk Sedláček, Richard Deacon De Tsjechen komen (Dalibor Chatrný, Čestmír Suška) 2000
Jitka Sedlářová a kol. Stálá expozice českého umění 20. století Brno, 1994
Petr Spielmann Česká účast na výstavě Doteky Visegrádské čtyřky Výtvarné doteky visegrádské čtyřky, str. 5-11, Výtvarné centrum Chagall, 2001
Petr Spielmann Brno 57, in: Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Dagmar Dušková, České umění 1938 - 1989, programy (kritické texty) dokumenty Praha 2001, str. 223-224
Karel Srp Dalibor Chatrný / Prostorové orientace Jazzová sekce, 1982
Marika Svobodová, Jana Vránová Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU) Spolek přátel výtvarného umění, DU Brno, 2021
Jiří Šetlík 100 let Domu umění města Brna Dům umění města Brna, str. 199-209, 2010
Ludvík Ševeček Dalibor Chatrný (Malé ohlédnutí za velkou uměleckou osobností) Prostor Zlín, r. 19, č. 4, str. 16-18, KGVU Zlín, 2012
Alica Štefančíková Dalibor Chatrný Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 – 1992, str. 23-24, 1992
Petr Štěpán Ozvěny kubizmu / Návraty a inspirace kubizmu v Českém umění 1920 - 2000 Dům u Černé Matky Boží v Praze, 2000
Lucie Štůlová-Vobořilová, Michaela Matysová Ahoj, socho (Městem s otevřenýma očima) Galerie hlavního města Prahy, 2018
Jiří Valoch Nové výtvarné postupy DU Brno, 1967
Jiří Valoch Dalibor Chatrný (Od počátku šedesátých let...) Projekt: Slavkov Historické muzeum Slavkov, 1989
Jiří Valoch Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché Písmo v obraze, str. 3-12, MG Brno, 1992
Jiří Valoch 17 metrů prostoru... Dalibor Chatrný: Osmihodinová výstava a její rekonstrukce, DU Brno, 1970
Jiří Valoch Dílo Dalibora Chatrného je nesmírně početné Dalibor Chatrný, UVU ústecké oblasti, 1995
Jiří Valoch Dalibor Chatrný a jazyk citátu Galerie ARS, Brno, 2002
Jiří Valoch, Radek Horáček Pohyb kolem středu Dům umění města Brna 1998, Galerie Caesar Olomouc 1999
Jiří Valoch, Ilona Víchová Dalibor Chatrný / Monografie Galerie Brno, 2004
Jiří Valoch Česká vizuální poezie sedmdesátých let, in: Radomír Pospíšil a kol., Literárně vědný sborník Památníku národního písemnictví ,str. 42-51, Praha, 1982
Jiří Valoch Dalibor Chatrný / kresby A deux mains Divadlo hudby v Olomouci, 1988
Jiří Valoch Dalibor Chatrný / kresby, projekty Městské kulturní středisko S. K. Neumanna v Brně, 1985
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Výstavní síň E. Filly v Ústí nad Labem, 1952
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Galerie Jaroslava Krále v Brně, 1969
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Okresní vlastivědné muzeum v Blansku, 1978
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Dům umění v Brně, 1990
Jiří Valoch Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný Klub skladatelů v Praze, 1970
Jiří Valoch Konstanty a proměnné D. Chatrného Malá galerie VŠV v Brně, 1985
Jiří Valoch Prostorové projekty Dalibora Chatrného Minigalerie VÚVeL v Brně, 1978
Jiří Valoch Chatrný Dalibor, Chatrný Ivan, Valoch Jiří Muzeum v Krnově, 1969
Jiří Valoch Po zániku Klubu (1972 - 1990), in: Dagmar Jelínková, Arsen Pohribný, Jiří Valoch, Klub konkretistů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, str. 15-17, 1997
Jiří Valoch Přerušovaná tradice, in: Ars geometrica, Skupina Geometrie Praha, 1996
Slavomil Vencl České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost) Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., 2012
Petr Veselý Okno před záclonou Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2018
Ilona Víchová Konstanty a proměnné - Radek Kratina spolu s Jiřím Hilmarem, Daliborem a Ivanem Chatrným Muzeum města Brna, 2017
Ilona Víchová Inez Tuschnerová Daliboru Chatrnému Brno Gallery CZ, 2012
Ilona Víchová Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha KGVU ve Zlíně, Grafický kabinet, 2003
Ilona Víchová-Czakó Čmáranice po nebi Galerie Šternberk, 2008
Ilona Víchová Dalibor Chatrný / Letem českým světem Muzeum města Brna, 2015
Martina Vítková, Štěpán Málek, Viktor Hulík O 50 let později (50 years later) Galerie Karlovy Vary ve spolupráci s Klubem Konkretistů, 2019
Martina Vítková Dalibor Chatrný / Horizontálou - vertikálou KK3 Hradec Králové, 2019
Martina Vítková Čistý výraz, pravá jednota Galerie města Pardubic, 2017
Jiří Zahrádka Dalibor Chatrný MZM Brno, Památník Leoše Janáčka, 2011
Jiří Zahrádka Bylo Bude Moravské zemské muzeum Brno, 2013
Jiří Zemánek Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000 Proměny dějin umění, Scriptorium, str. 185-195, 2007
Jiří Zemánek Dalibor Chatrný / kresby Zámek ve Zbraslavi, 1992
Igor Zhoř Profil 58 Dům pánů z Poděbrad v Brně, 1959
Igor Zhoř Kraj, ve kterém žiji / Profil 58 Kabinet umění v Brně, 1960
Václav Zykmund Dalibor Chatrný / Návrat k realitě cestou autonomnosti výtvarného díla Grafický kabinet Domu pánů z Kunštátu v Brně, 1966
Václav Zykmund Dalibor Chatrný Vlastivědný ústav v Bruntále, 1966
Václav Zykmund Dalibor Chatrný / grafické listy Umělecko-historické muzeum v Kroměříži, 1962
Václav Zykmund Parabola Třebíč, 1964