Dalibor Chatrný

Home / Novinky

 

Dalibor Chatrný. Práce s fotografií (2.6. - 30.8.2020)

MZM Brno, Památník Leoše Janáčka

 

Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti (12.5. - 30.8.2020)

Jiří Bielický spolu s Daliborem Chatrným, Stanislavem Kolíbalem, Jiřím Hilmarem a Janem Wojnarem

Muzeum města Brna

https://www.youtube.com/watch?v=WFSoVrpE9yI&feature=youtu.be

https://www.spilberk.cz/kalendar/jiri-bielecki-vznaset-se-a-chvet-v-silocarach-pritazlivosti/

 

 

Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia).

"Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní