Dalibor Chatrný

Úvodní stránka / Novinky

Dalibor Chatrný, Jiří Staněk

Etcetera, Brno, 6.10. - 16.11.2017

ČS KONCEPT 70. LET

Fait Gallery, Brno, 11.10. 2017 - 13.1.2018

Uvedení stránek chatrny.cz do provozu (2007)

Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia). Soupis obsahuje více než 15 tisíc položek.

Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu… (Dr. J.Z. a V.K.)

Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který nové webové stránky zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich aktualizacích. Dana a Radek Chatrní