Dalibor Chatrný

Home / Novinky

 

DOBA PLASTOVÁ (26.6.- 6.10.2019)

J.Daněk, K.Gebauer, V.Hajnová, D.Helán, J.Hendrych, J.Höschlová, D.Chatrný, J.Jankovič, L.Jezbera, D.Kinský, S.Kolíbal, J.Kovařík, V Mergl, M.Rejent, V.Richterová, J.Skalická, M.Ševčík
Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s Art Space NOV a Klubem konkretistů

 

Dalibor Chatrný: Horizontálou - vertikálou (25.6.2019 - 4.9.2019)

Vernisáž 24.6.2019 v 17:30 hod., úvodní slovo Martina Vítková
Galerie ABM, Sbor kněze Ambrože, CČSH, Ambrožova 729, Hradec Králové

 

BOUDNÍK (12.4.2019 - 11.8.2019)

Zahájení jarní sezóny Pražákova paláce
Moravská galerie - Pražákův palác, Husova 18, Brno

 

Uvedení stránek chatrny.cz do provozu (2007)

Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia). Soupis obsahuje více než 15 tisíc položek.

"Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní