Dalibor Chatrný

Home / Novinky

BOUDNÍK (12.4.2019 - 11.8.2019)

Zahájení jarní sezóny Pražákova paláce
Moravská galerie - Pražákův palác, Husova 18, Brno

KUNA NESE NANUK: Umění čtení umění (9.2. 2019 - 12.5.2019)

Vernisáž 8.2.2019 v 18.00
8smička, Kamarytova 97, Humpolec

Uvedení stránek chatrny.cz do provozu (2007)

Najdete zde prakticky úplný soupis díla Dalibora Chatrného tak, jak ho během tří let vytvořil ve spolupráci s autorem Dr. Jiří Zahrádka (webovou verzi katalogu zrealizoval Vladimír Kokolia). Soupis obsahuje více než 15 tisíc položek.

"Jedná se o pracovní, ale plně funkční verzi. Pracovní verzí ji nazýváme proto, že jsme se u fotografií soustředili na informační hodnotu, spíše než tiskovou kvalitu…" (Dr. J.Z. a V.K.)

Webové stránky, které vytvořil Dr. J. Zahrádka ve spolupráci s V. Kokoliou v r. 2007, se postupem času staly nefunkčními. Zásluhou T. Chalupy, který webové stránky v nové podobě v r. 2017 zprovoznil, můžeme opět pokračovat v jejich opravách a aktualizacích. Dana a Radek Chatrní