Dalibor Chatrný

Úvodní stránka / knižní publikace

 

autor: název publikace: / článku vydal:
František Bič Profil 58 Nová síň v Praze 1961
Ivo Binar Dalibor Chatrný / Tak, teď, tu Muzeum umění Olomouc 2012
Milan Bočkay Galéria Palisády, sborník textov vydavatelstvo SAPAC spol.s r.o.
F. Cenek, M, Hájek, B. Klímová, Monogramista T.D., H. Musilová, T. Nekvindová, T. Petišková, A. Pomajzlová, T. Pospiszyl, A. Vartecká, J. Zahrádka Prostory Dalibora Chatrného, sborník textů k dílu autora Spolek přátel Domu umění města Brna a Masarykova univerzita 2018
Etienne Cornevin Dalibor Chatrný Paris 1987
Antonín Dufek Dalibor Chatrný / Capriccio - zásahy do fotografií Galerie u bílého jednorožce v Klatovech 1997
František Dvořák František Dvořák, Dalibor Chatrný Galerie mladých v Brně 1958
Rudolf Fila Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný / grafika, kresby Malá galerie Stavoprojektu v Brně 1983
Rudolf Fila Zpětné vazby Dalibora Chatrného n.p. Figaro v Bratislavě 1985
Zdeněk Freisleben Obrazy slov Památník národního písemnictví Praha 2008
Zdeněk Freisleben - Zbyněk Sedláček Dalibor Chatrný / Cosi jako kniha Strahovský klášter v Praze 1997
Josef Hlaváček Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, in: Josef Hlaváček-Jan Sekera, Poesie racionality / Konstruktivní tendence v českém umění šedesátých let Valdštejnská jízdárna v Praze 1994, str. 97-99
Josef Hlaváček - Jiří Padrta Nová citlivost Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1994
Miroslava Hlaváčková Prostor a čas Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2005
Radek Horáček - Evžen Navrátil - Jiří Zahrádka Dalibor Chatrný a prostor Dům umění města Brna, Brno 2006
Radek Horáček Dalibor Chatrný Opus musicum, roč. XXII/90/6
Jindřich Chalupecký Nové umění v Čechách str. 94-95, 144
Kaliopi Chamonikola - Jiří Kroupa Opakované příběhy Místodržitelský palác v Brně 1996
Dana Chatrná - Jiří Zahrádka Tak teď tu / Komplementární svět Dalibora Chatrného nakladatelství Barrister & Principal ve spolupráci s D. Chatrnou 2015
Dalibor Chatrný Pedagogický text, ROK II 1991, č. 5, str. 40-42
Ivo Janoušek Malé dějiny geometrického umění, in: Ars geometrica, Skupina geometrie Praha 1996
Libor Jaroš - Petr Veselý - Alena Bradková - Zbyněk Fišer Zpřítomnění Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích 1996-1997
Dagmar Jelínková - Arsen Pohribný - Jiří Valoch Klub konkrétistů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1997
Josef Kadula Konfrontace brněnských tvůrčích skupin Dům umění v Brně 1963
Martin Klimeš 3+1 Dům umění v Opavě
Alena Konečná Dalibor Chatrný Galerie ARS, Brno 2002
Alena Konečná – Jiří Valoch Robert Hliněnský Brno 1999
Alena Konečná Dalibor Chatrný Opus musicum, roč. XVIII/1986/6
Alena Konečná Dalibor Chatrný / slova Kulturní středisko v Blansku 1982
Alena Konečná Dalibor Chatrný, pocta Daliboru Chatrnému k 70. narozeninám Centrum kultury a vzdělávání v Ostravě 1995
Alena Konečná Několik poznámek k dílu Dalibora Chatrného MKS v Českém Těšíně 1985
Ladislav Loubal Grafika, sborník o grafickém umění 1965, str. 24-25
Jiří Machalický Nebát se začít znovu Art Revue 3/2007, str. 48-51
Jiří Machalický Stopy ohně Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění 2009
Mahulena Nešlehová - Antonín Dufek - Jiří Valoch Český informel / Průkopníci abstrakce z let 1957-1964 Staroměstská radnice a Galerie Václava Špály v Praze 1991
Mahulena Nešlehová Odvrácená tvář modernismu, in: ....Ohniska znovuzrození (České umění 1956-1963) Městská knihovna v Praze 1994, str. 157-209
Roberto Maroni - Jaromír Zemina - Alice Štefančíková - Miroslav Hajek - Zuzana Bartošová Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 – 1992 Palazzo del Boroletto v Novaře 1992
Jiří Padrta Klub konkrétistů Dům pánů z Kunštátu v Brně 1970
Jiří Padrta Konstruktivní tendence Galerie Benedikta Rejta v Lounech 1966
Pavla Pečínková Contemporary czech painting East Roseville (Australia) 1993
Arsen Pohribný Bienále, Výzkumy grafiky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1968
Arsen Pohribný Klub konkrétistů Galerie umění Karlovy Vary 1969
Arsen Pohribný Klub konkrétistů a hosté Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1968
Arsen Pohribný Klub konkrétistů po dvaceti letech Revue K, č. 32-33, Altfortville 1989, úvodní text
Arsen Pohribný Cestami redukcí, Některé momenty dynamizace, Vyznění, Co znamenali, Co přinesli, in: Dagmar Jelínková-Arsen Pohribný-Jiří Valoch, Klub konkrétistů Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě 1997, str. 8-14
Alena Pomajzlová Obraz a slovo Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal
Willy Rotzler Konstruktive Konzepte Zürich 1988
Jitka Sedlářová a kol. Stálá expozice českého umění 20. století Brno 1994
Petr Spielmann Brno 57, in: Jiří Ševčík-Pavlína Morganová-Dagmar Dušková, České umění 1938-1989, programy / kritické texty / dokumenty Praha 2001, str. 223-224
Karel Srp Dalibor Chatrný Prostorové orientace Jazzová sekce 1982
Petr Štěpán Ozvěny kubizmu / Návraty a inspirace kubizmu v Českém umění 1920-2000 Dům u Černé Matky Boží v Praze 2000
Jiří Valoch Dalibor Chatrný a jazyk citátu Galerie ARS, Brno2002
Jiří Valoch - Radek Horáček Pohyb kolem středu Dům umění Brno 1998, Galerie Caesar Olomouc 1999
Jiří Valoch - Ilona Víchová Dalibor Chatrný / Monografie Galerie Brno 2004
Jiří Valoch Česká vizuální poezie sedmdesátých let, in: Radomír pospíšil a kol., Literárně vědný sborník Památníku národního písemnictví Praha 1982, str. 42-51
Jiří Valoch Dalibor Chatrný / kresby A deux mains Divadlo hudby v Olomouci 1988
Jiří Valoch Dalibor Chatrný / kresby, projekty Městské kulturní středisko S. K. Neumanna v Brně 1985
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Výstavní síň E. Filly v Ústí nad Labem 1952
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Galerie Jaroslava Krále v Brně 1969
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Okresní vlastivědné muzeum v Blansku 1978
Jiří Valoch Dalibor Chatrný Dům umění v Brně 1990
Jiří Valoch Ivan Chatrný, Dalibor Chatrný Klub skladatelů v Praze 1970
Jiří Valoch Konstanty a proměnné D. Chatrného Malá galerie VŠV v Brně 1985
Jiří Valoch Prostorové projekty Dalibora Chatrného Minigalerie VÚVeL v Brně 1978
Jiří Valoch Chatrný Dalibor, Chatrný Ivan, Valoch Jiří Muzeum v Krnově 1969
Jiří Valoch Po zániku Klubu (1972-1990), in: Dagmar Jelínková-Arsen Pohribný-Jiří Valoch, Klub konkrétistů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1997, str. 15-17
Jiří Valoch Přerušovaná tradice, in: Ars geometrica, Skupina Geometrie Praha 1996
Ilona Víchová Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha KGVU ve Zlíně, Grafický kabinet 2003
Ilona Víchová - Czakó Čmáranice po nebi Galerie Šternberk 2008
Ilona Víchová Dalibor Chatrný / Letem českým světem Muzeum města Brna 2015
Jiří Zahrádka Dalibor Chatrný MZM Brno, Památník Leoše Janáčka 2011
Jiří Zahrádka Bylo bude Moravské zemské muzeum Brno 2013
Jiří Zemánek Dalibor Chatrný / kresby Zámek ve Zbraslavi 1992
Igor Zhoř Profil 58 Dům pánů z Poděbrad v Brně 1959
Igor Zhoř Kraj, ve kterém žiji / Profil 58 Kabinet umění v Brně 1960
Igor Zhoř Konfrontace brněnských tvůrčích skupin Dům umění města Brna, 1963
Václav Zykmund Dalibor Chatrný / Návrat k realitě cestou autonomnosti výtvarného díla Grafický kabinet Domu pánů z Kunštátu v Brně 1966
Václav Zykmund Dalibor Chatrný Vlastivědný ústav v Bruntále 1966
Václav Zykmund Dalibor Chatrný / grafické listy Umělecko-historické muzeum v Kroměříži 1962
Václav Zykmund Parabola Třebíč 1964